Objawy - neurastenia-objawy

Neurastenia

objawy.org.pl
Jest jedną  z nerwic, dotykającą coraz więcej ludzi. Objawia się chronicznym zmęczeniem i nadmierną pobudliwością na bodźce. Towarzyszy jej szereg przykrych dolegliwości, począwszy od bólu mięśni, skończywszy na trudnościach z koncentrację. Zanim jednak zostaną one omówione, dojdziemy najpierw przyczyn chorób nerwicowych. Genezy neurastenii i pozostałych nerwic można upatrywać przeważnie w wewnętrznym konflikcie, z którym zmaga się chora osoba. Sprzeczność może dotyczyć dwóch, wykluczających się wzajemnie, potrzeb lub wartości, jak np. chęci usamodzielnienia się przy jednocześnie silnym poczuciu odpowiedzialności za matkę; odczuwanie złości i wpojona świadomość, że jest ona nie na miejscu; reakcje seksualne organizmu i podświadomy zakaz podniecenia; uczucie rozpaczy i zarazem zakaz płaczu. Jedną z przyczyn może być także trauma lub nieodreagowany przez psychikę uraz, a także niezaspokojona potrzeba opieki rodzicielskiej w dzieciństwie. Rozterki ludzkiej psychiki, warunkujące rozwój nerwic, przeżywane są nieświadomie, co utrudnia obiektywne spojrzenie na problem i wyklucza podjęcie odpowiednich działań. Osoba zmagająca się z owymi dylematami, nie potrafi sama zdiagnozować swoich uczuć, ponieważ wypiera je ze świadomości i przekłada na lęki, irytację lub (co szczególnie widoczne w neurastenii) zmęczenie.


Pozostałe tematy: